Ocena brak

ZMIANA WIERZYCIELA

Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011

Zmiana podmiotu zobowiązania następowała w przypadku dziedziczenia, inne formy przeniesienia zobowiązania były niedopuszczalne. Chodziło o formalności wymagane przy zawieraniu zobowiązań, kto ich nie wykonał nie mógł być zobowiązany. Później nastąpiły pewne odstępstwa od tej zasadyprzeniesienie wierzytelności cesja – brak możliwości przeniesienia długu w drodze czynności prawnej, istniała pośrednia formanowacja i delegacja.

Zmiana wierzyciela w zobowiązaniach polegała na cesji lub przelewie wierzytelności z dotychczasowego wierzyciela który przybierał nazwę cedenta na nowego wierzyciela nazywanego cesjonariuszem. Sytuacja taka powstawała na skutek zawartej pomiędzy tymi osobami umowy cesyjnej która była możliwa bez zgody dłużnika. Umowa ta była czynnością abstrakcyjną czyli pozostawała ważna nawet w przypadku gdy podstawa do cesji okazywała się wadliwa. Innym sposobem zmiany wierzyciela była nowacja czyli zawarcie do tego samego zobowiązania nowej umowy zobowiązującej dłużnika do spełnienia świadczenia wobec nowego wierzyciela natomiast rozwiązującej węzeł obligacyjny ze starym.

Nowacja wymagała zgody dłużnika. Odmienna sytuacja miała miejsce w przypadku zmiany dłużnika albowiem w każdym przypadku sytuacja taka wymagała zgody wierzyciela. Można było stosować tutaj także nowację dokonaną za zgoda dłużnika. Nowacja mogła być także w tym przypadku dokonana bez zgody dłużnika tylko i wyłącznie mocy porozumienia pomiędzy wierzycielem i nowym dłużnikiem.

Podobne prace

Do góry