Ocena brak

Zmiana treści i przeniesienie ograniczonego prawa rzeczowego

Autor /Leonard Dodano /02.12.2011

Do zmiany treści ograniczonego prawa rzeczowego potrzebna jest umowa, zawarta między osobą której to prawo przysługuje, a właścicielem rzeczy obciążonej, a jeśli prawo jest ujawnione w księdze wieczystej konieczny jest wpis do księgi.

Jeżeli zmiana treści dotyczy praw osoby trzeciej to do zmiany potrzebna jest zgoda tej osoby, złożona jednej ze stron. Strony umowy są ograniczone, w zakresie zmiany treści i wpływu na treść. W każdym wypadku zmiana mieści się w granicach wyznaczonych przez ustawę.

Przeniesienieprawa rzeczowe ograniczone mogą być przenoszone w drodze umowy na inną osobę, do przeniesienia prawa rzeczowego na nieruchomości, ujawnionego w księdze wieczystej, konieczny jest wpis do księgi wieczystej.

Podobne prace

Do góry