Ocena brak

Zmiana położenia żołądka

Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012

Położenie żołądka  bardzo wcześnie (już u zarodka 5 mm długości) ulega zmianom. Żołądek zaczyna wykonywać 1) obrót na prawo w stosunku do swej długiej osi, tak że krzywizna większa żołądka kieruje się teraz na lewo, krzywizna mniejsza na prawo; początkowo prawa ściana żołądka zwraca się teraz ku tyłowi, początkowo lewa ściana kieruje się do przodu (wskutek tego obrotu prawy nerw błędny biegnie wzdłuż powierzchni tylnej przełyku i żołądka, lewy — wzdłuż powierzchni przedniej). Równocześnie z ruchem obrotowym żołądek 2) przesuwa się na lewo, przy czym krzywizna większa wzrasta znacznie intensywniej niż krzywizna mniejsza. Przez ten obrót na prawo i przesunięcie na lewo żołądek osiąga swe ostateczne położenie. Oba te ruchy są z sobą pprzeżone i łączą się ze zmianą położenia dwunastnicy.

rezka grzbietowa żołądka zawiera rozgałęzienia tętnicy trzewnej, które zaopatrują żołądek, śledzionę, wątrobę, trzustkę i dwunastnicę. Wraz b obrotem i przesunięciem się żołądka na lewo jego krezka grzbietowa również piega daleko posuniętym zmianom. Krezka ta wypukła się w stronę lewą fcż do lewego podżebrza i z położenia strzałkowego stopniowo ustawia się Łzołowo.

Między obie blaszki krezki grzbietowej żołądka wpukła się irzustka, wyrastająca ze ściany dwunastnicy; trzustka w obrębie krezki kieruje się skośnie ku górze i ku tyłowi całkowicie objęta obu jej blaszkami; Irzustka więc pierwotnie ma położenie wewnątrzotrzewnowe. W dalszym ciągu rozwoju odcinek krezki grzbietowej, w którym leży trzustka, zbliża się do tylnej ściany brzucha i wreszcie przylega do niej; blaszka tylna krezki zlepia się i zrasta w tej okolicy z otrzewną ścienną. Wraz z tym powierzchnia tylna trzustki spoczywająca teraz częściowo bezpośrednio na nerce (lewej) i nadnerczu, uzyskuje swe ostateczne położenie. Tutaj więc narządy pierwotnie zewnątrzotrzewnowe (nerka, nadnercze) znajdują się w najbliższym sąsiedztwie narządu wtórnie zewnątrzotrzewno-wego — trzustki pokrytej otrzewną tylko na swej wolnej powierzchni. Wraz z tymi zmianami przyczep krezki grzbietowej do tylnej ściany brzucha zyskał nowe położenie; zamiast biec wzdłuż kręgosłupa przesunął się do podżebrza lewego.

Śledziona zaczyna się rozwijać nieco później niż wątroba i trzustka (w końcu 1 miesiąca) w bliskości krzywizny większej żołądka poniżej wpustu, w krezce grzbietowej żołądka; w tej okolicy śledziona dzieli krezkę na trzy części: 1) na odcinek tylny — więzadło przeponowo-śledzionowe (ligamentum phrenicolienale), rozpięte między śledzioną a przeponą, 2) na odcinek przedni — więzadło żołądkowo-śledzionowe (ligamentum gastro-lienale), biegnące od śledziony do krzywizny żołądka większej i 3) na odcinek środkowy otaczający śledzionę, który stanowi jej powłokę otrzewnową.

Powyżej śledziony w górnym końcu krezki grzbietowej żołądka krezka jest znowu niepodzielna, łączy ona przeponę z wpustem żołądka i nosi nazwę więzadła przeponowo-żołądkowego (ligamentum phrenicogastricum).

Podobne prace

Do góry