Ocena brak

Zmiana i modernizacja w perspektywie socjologicznej

Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012

Zmiany

Zmiana jest stałym elementem życia społecznego. Wszystkie społeczeństwa doświadczają zmian społ. – istotnych zmian wzorów kultury i struktury społ., które znajdują odbicie w zachowaniach społ. Niektóre plemiona zmieniają się powoli a niektóre szybciej St. Zj. Zmiany te przebiegają w różnych kierunkach;

- w niektórych krajach (Polska) następuje polityczna liberalizacja

- zaostrzają się represje(Chiny).

- Pewne zamiany są planowane(rząd wpływa na funkcjonowanie przedsiębiorstw)

- nie planowane (w kraju który przegrał wojnę zmienia się struktura władz)

- niektóre zm. są krótkotrwałe np. moda

- długotrwałe np. skutki wynalezienia samochodu.

- szybko akceptowane przez społ.(program poprawy opieki zdrowotnej,

- umiarkowane kontrowersje – feministki

Zm. Nie zachodzą bez powodu:

Środowisko naturalne – efekt cieplarniany

Procesy kulturowe- odkrycia

- wynalazki

- dyfuzjaprzenikanie jednego społeczeństwa w drugie(migracja, handel, podróże)

Modernizacja

Proces kulturowy, ekonomiczny, społeczny przekształca społ. przedprzemysłowe w przemysłowe. Zmiany zachodzą pod wpływem rozwoju techniki która prowadzi do wzrostu wydajności produkcji i zmienia styl życia.

Nowoczesność – struktura organizacji społ. i życia społ.: nowoczesność która wpływa na poprawę ogólnego stanu zdrowia, wydłużenia życia, polepszenia warunków życia społ. Ujemne strony to alienacja i dehumanizacja stosunków ludzkich

Różnice między Krajami Trzeciego Świata a St. Zj.

Podobne prace

Do góry