Ocena brak

ZMIANA CENY A RÓWNOWAGA KONSUMENTA

Autor /Paige Dodano /15.04.2011

 

Zmiana ceny choćby jednego z dwóch dóbr wytrąca konsumenta ze stanu równowagi. W praktyce oznacza ona zmianę relacji cen konsumowanych ( nabywanych ) dóbr a zatem zmianę nachylenia linii budżetowej. Jednocześnie uruchomiona zostaje druga siła oddziałująca na decyzje i wybór konsumenta – zmiana siły nabywczej rozporządzalnego dochodu ( zmiana jego wartości realnej ).Gdy cena rośnie realny dochód konsumenta spada ,gdy natomiast cena malej realny dochód konsumenta rośnie

Rozpatrzmy sytuację, w której rośnie cena dobra X.

Na skutek wzrostu Cx linia jednakowego budżetu obraca się a zatem konsument zostaje wytrącony z równowagi. Wywoła to dwie reakcje dostosowawcze.

Po pierwsze wskutek dochodowego efektu zmiany ceny jego optimum znajdzie się nową niżej położonej linię jednakowego budżety.

.Po drugie w myśl drugiego prawa Gossena określi on nową optymalną w nowych warunkach strukturę swoich zakupów..

Przejście z jednego punktu jest równowagi do drugiego jest skutkiem dwóch efektów zmiany ceny : substytucyjnego i dochodowego.

Podobne prace

Do góry