Ocena brak

Zmarwlocik żółtawy

Autor /Natan Dodano /26.01.2012

Wygląd: długość 1 cm. Trudny do oznaczenia.

Środowisko: wyłącznie szybko płynące wody, zwłaszcza bystre strumienie górskie.

Występowanie: gtównie środkowa i północna Europa, zachodnia Azja.

Liczebność: w odpowiednich środowiskach wciąż jeszcze liczny. Gospodarcza działalność człowieka doprowadziła jednak w wielu miejscach do spadku liczebności również tego gatunku.

Rozród: samice składają jaja od maja do sierpnia. Larwa jest dobrze przystosowana do specyficznych warunków środowiska, w którym żyje: brzuszna strona jej ciata jest zupełnie płaska, natomiast grzbietowa - dachówkowato uwypuklona, dzięki czemu prąd przepływającej nad larwą wody przyciska ją mocno do podłoża, zwykle kamienia, a nie porywa ze sobą.

Pokarm: wszelkie niewielkie szczątki roślin i zwierząt, także żywe glony.

Podobne prace

Do góry