Ocena brak

Zmartwychwstanie ukazuje ostatecznie kim jest Bóg

Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011

W zmartwychwstaniu Chrystusa Bóg ostatecznie objawił samego siebie. Jest On `Bogiem miłującym życie' (por. Mdr 11,26), który pragnie życia, a nie cierpienia, bólu i śmierci. Bóg nasz jest Bogiem, który zbawia i Pan daje ujść przed śmiercią(Ps 68,21). Ten Bóg, który jest u początków wszelkiego życia nie może być zwyciężonym przez śmierć. Ten, który powołuje do istnienia to, co nie istnieje może sprawić, że życie wytryśnie nawet ze śmierci (por. Rz 4,17). Bóg Jezusa Chrystusa nie jest Bogiem umarłych, lecz Bogiem żywych (por. Mk 12,26): On jest bogiem,który uwalnia od śmierci, wskrzesza umarłych (2Kor 1,9) i przygotowuje tym, którzy Mu ufają przyszłość pełną nadziei.

Zmartwychwstanie Chrystusa jest `zgodnie z Pismem' (1Kor 15,4); ukazuje definitywnie to oblicze Boga, o którym mówiły Pisma w ciągu całej historii zbawienia. tym znaczeniu saduceusze, którzy nie wierzą w zmartwychwstanie, nie zrozumieli nic z pisma i z mocy Bożej (por. Mk 12,24): bowiem Bóg Pisma, to Bóg życia i Jego moc nie zostaje zwyciężona przez śmierć, lecz zwycięża śmierć. On jest `Bogiem nadziei' (Rz 15,13); Jego ostatecznym słowem nie jest słowo śmierci, lecz słowo życia. Śmierć nie niweczy obietnicy życia danej człowiekowi przez Boga. To właśnie w zwycięstwie nad śmiercią ukazuje się jej głębia i jej pełnia. Chrystus realizuje obietnice Boga i właśnie dlatego nie pozostaje między umarłymi, lecz zmartwychwstaje.

Podobne prace

Do góry