Ocena brak

Zmartwychwstanie objawia definitywnie kim jest Jezus

Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011

Tego Jezusa, który umarł na krzyżu nie należy szukać między zmarłymi, ponieważ żyje (Łk 24,5). Piotr mówi do Żydów, że przez zmartwychwstanie tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg Panem i Mesjaszem (Dz 2,36). To po zmartwychwstaniu dla Apostołów staje się jasne kim naprawdę jest ten Jezus z Nazaretu. Nie mają już wątpliwości. On jest `Panem'. On żyje i jest obecny między swymi.

Przez zmartwychwstanie dokonała się w Nim głęboka przemiana: stał się` Chrystusem według Ducha', uzyskując tego `Ducha świętości' (Rz 1,4), który, wg dawnych proroctw (Ez 36,25nn; Jer 31), miał się stać w czasach mesjańskich, zasadą nowego życia ludzkości. W ten sposób Chrystus `jest życiem' (J 14,4) nie tylko dla siebie, ale również dla nas; jest tym życiem, które Ojciec dał Synowi, aby Ten z kolei dał je ludziom (J 6,35-58).

Chrystus, powstawszy z martwych już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy. Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie (Rz 6,9-11).

Zmartwychwstanie jest w pewien sposób powrotem do początków, do czasów stworzenia. Zmartwychwstały jest, wg św. Pawła, `nowym Adamem' (w znaczeniu` prawdziwego Adama' por. 1Kor 15,45), głową odnowionej ludzkości i nowego stworzenia (por. 2Kor 5,17), zapowiedzią i początkiem odnowienia całej historii ludzkości. Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez Człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni (1Kor 15,20-22).

Podobne prace

Do góry