Ocena brak

Zmartwychwstanie jako definitywne zwycięstwo nad grzechem

Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011

Śmierć jest sama przez się związana z grzechem (por. Rz 5,12). W tym sensie śmierć Chrystusa stanowi szczytowy wyraz Jego uczestnictwa w naszym ciele grzechu; jest śmiercią spowodowaną niesprawiedliwością świata, a więc znakiem najwyższego sprzeciwu ludzi wobec Boga. Gdyby Chrystus pozostał w śmierci krzyż stałby się najbardziej ewidentnym znakiem Jego klęski: do mocy grzechu należałoby ostatnie słowo, a światło zostałoby pokonane przez ciemność.

Lecz po śmierci Chrystusa nastąpiło zmartwychwstanie, które mówi jasno i nieomylnie, że pokonanym nie jest Chrystus, lecz grzech. Śmierć Chrystusa nie jest końcem wszystkiego, lecz rozkwita nowym, definitywnym życiem. Jedynie w tym świetle można zrozumieć prawdziwe znaczenie krzyża: śmierć, jako przyjęta z miłości, jest zasadą życia, bowiem dla Chrystusa umrzeć znaczy przylgnąć całkowicie do woli Ojca, która w stosunku do ludzi, jest wolą zbawienia. Zbawienie to nie przychodzi jakby magicznie, z zewnątrz: miłość Boża nie pozostaje obca naszej historii naznaczonej grzechem, lecz staje się solidarna we wszystkich konsekwencjach, aż do śmierci. Dlatego z tej śmierci może wytrysnąć nowe życie będące zasadą naszego odnowienia, naszego nowego życia. I właśnie w życiu, a nie w śmierci znajduje się nasze zbawienie.

To właśnie zmartwychwstanie głosi nieodwołalnie wartość życia, zbawienia, które zawarte jest w śmierci na krzyżu. Miłosierna wszechmoc Boża odnosi zwycięstwo tam, gdzie wydawałoby się, że została pokonana. Zmartwychwstanie jest ostatecznym aktem objawienia się Boga, jest aktem Jego najwyższej miłości. Oddając za nas swe życie Jezus uobecnił, w próbie i w ekstremalnej skuteczności, miłości Boga do nas. Nie ma większej miłości niż oddać życie za tych, których się kocha (por. J 15,13; 10,11; 1J 3,16), a nawet za nieprzyjaciół (por. Rz 5,68). Lecz moc Boża popchnęła Jego miłość ku jeszcze skuteczniejszemu wyrazowi czyniąc miłość nieustanną, zawsze żywą i obecną przez zmartwychwstanie.

Miłość stała się panowaniem. Na tym polega istota chrześcijaństwa: wiara w zbawczą śmierć Mesjasza nadaje Jezusowi właściwy sens i ostateczne ukierunkowanie o ile wiara w zmartwychwstanie Pana rozpoznaje Jego moc w miłości.

Podobne prace

Do góry