Ocena brak

ZŁOŻONOŚĆ I ZMIENNOŚĆ BYTÓW

Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011

Otaczające nas byty są w rozmaity sposób złożone i zmienne. Zmienność związana jest ze złoŜonością; zachodzenie jej ujawnia złoŜoność bytu. Główne złoŜenia: całość-części, podmiot cech - cechy lub substancja-przypadłości, materia-forma, istota-istnienie. Od Arystotelesa ujmuje się te złoŜenia (zwłaszcza dwa ostatnie) w schemat: moŜność (potencja)-akt.

Podobne prace

Do góry