Ocena brak

Złożone metody oceny inwestycji rzeczowych

Autor /roman Dodano /25.03.2011

Uwzględniają czynnik czasu, ponieważ wartość pieniądza zmienia się w miarę upływu czasu. Wszystkie podstawowe wielkości finansowe dotyczące projektu inwestycyjnego są realizowane w określonym czasie i mają charakter strumieni pieniężnych. W celu zapewnienia porównywalności wielkości ekonomicznych występujących w różnych okresach czasu przyjmuje się określony moment, jako bazowy (może być to moment rozpoczęcia lub zakończenia inwestycji charakterystyczny dla przebiegu inwestycji) i wszystkie wielkości ekonomiczne występujące w rachunku przelicza się na jeden określony moment czasu. W tym celu stosuje się technikę zwaną dyskontowaniem, która umożliwia porównanie wielkości ekonomicznych pojawiających się w różnych momentach czasu.

Podobne prace

Do góry