Ocena brak

ZŁOTA ZASADA BILANSOWA

Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013

Zasada zarządzania gospodarką finansową zmierzająca do zabezpieczenia takiej struktury kapitałów przedsiębiorstwa, aby zapewniała ona racjonalne ich zaangażowanie i wykorzystanie. Reguła ta zakłada, iż aktywa trwałe przedsiębiorstwa powinny być w zasadzie w całości sfinansowane z kapitałów własnych, a bezwzględnie z kapitału stałego, tj. kapitałów własnych powiększonych o zobowiązania długoterminowe.

W ujęciu pogłębionym uwzględniać można wyłącznie kapitał podstawowy jako najważniejszy składnik kapitałów własnych wyrażający bezpośredni trwały wkład kapitałowy właścicieli (w spółkach udziałowców, akcjonariuszy). Zatem im wyższy jest stopień pokrycia aktywów trwałych przez kapitał własny, tym bardziej wierzyciele mogą liczyć na odzyskanie swoich należności nawet w przypadku ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa.

Podobne prace

Do góry