Ocena brak

Zlecenia obronne muszą być elastyczne

Autor /Satan666 Dodano /28.03.2013

Zlecenie obronne stop jest zleceniem kupna lub sprzedaży akcji realizowanym wówczas, gdy rynek osiąga określony poziom. Zlecenia obronne kupna umieszczane są powyżej bieżącej ceny rynkowej, a obronne zlecenia sprzedaży - poniżej jej poziomu. Kiedy zlecenie takie zostaje uruchomione, staje się zleceniem po cenie rynkowej (PCR), co oznacza, że inwestor chce uzyskać najlepszą osiągalną cenę.

Umieszczanie takich zleceń wymaga od inwestora elastyczności. Powinny one dopuszczać normalne wahania cenowe nie uruchamiając się. Elastyczność polega na umieszczaniu zleceń na tyle blisko ceny bieżącej, by uniknąć dużej straty przy sprzedaży lub zdążyć z zakupem przy ruchu w górę, ale na tyle daleko od niej, by jedynie większe ruchy cenowe mogły uruchomić zlecenie.

Inwestor zamierzający kupić akcje chce, aby zlecenie stop było realizowane tylko wówczas, gdy występuje silny ruch wzrostowy. Nikt nie pragnie natomiast, aby zlecenie obronne sprzedaży było uruchamiane, jeśli rynek nie wchodzi w wyraźną fazę spadkową. Co za tym idzie, zlecenie kupna stop umieszczane jest zwykle bliżej ceny bieżącej niż zlecenie obronne sprzedaży. Warto stwarzać cenie przestrzeń dla spadku i powrotu do dawnego poziomu bez konieczności uruchamiania zlecenia.

Dystans pomiędzy poziomem zlecenia a bieżącym kursem wynika z osobistych preferencji oraz analizy zakresu cenowego. Najlepszym sposobem wyznaczenia poziomu zlecenia jest zbadanie wykresu. Umieszczenie zlecenia zbyt wysoko nic jest wielkim blędein, ponieważ w razie konieczności można je obniżyć.

Spójrzmy na wykres Tyco Laboratories. Można tu było dostrzec ruch wzrostowy w grudniu, po dobrych wynikach, po którym przyszła kolejna zwyżka w lutym, również po ogłoszeniu zwiększenia zysków. Ów wzrost, jak też historia spółki wykazująca 22-procentowe tempo wzrostu zysków za ostatnie pięć łat, nakazywał traktować te akcje jako potencjalnie dobrą inwestycję. Można było przeprowadzać dalsze analizy ałbo kupić akcje od razu.

W drugim tygodniu kwietnia 1989 akcje zaczęły wykazywać słabość i kurs poszedł w dół. Słabość cenową dobrych akcji należy traktować jako potencjalną okazję do kupna. Kiedy inwestor uważa, że kurs się ustabilizował (nie spada juz niżej), przychodzi pora na działanie.

Kurs Tyco wahał się od 34 do 35 dolarów. Wcześniej wzrastał do niemal 38 i spadał do 33 dolarów, czyli zakres wahań wynosił 5 dolarów

Zapadła decyzja, by kupić 500 akcji Tyco za pomocą zlecenia stop. Inwestor zastosował tę strategię, ponieważ nie wiedział, kiedy cena zacznie piąć się w górę. Mogło przecież pojawić się więcej złych wieści i kurs spadłby wówczas jeszcze niżej. Zgodnie z radą Willa Rogersa, inwestor chciał kupować akcje tylko na wzroście. Ze strategią tą wiążą się dodatkowe koszta, ale jeśli ruch wzrostowy okaże się poważny, zyski pokryją je z nawiązką. Zasadniczy opór przebiegał na poziomie 37 dolarów, z jednym krótkim wybiciem do 38 dolarów. Inwestor uznał, że do przebicia tego poziomu potrzebna będzie bardzo duża siła popytowa. W takim przypadku kurs pójdzie w górę jeszcze wyżej, po części dlatego, że jest to dobra spółka wzrastająca dużymi falami, a po części dlatego, że jest ona popularna wśród inwestorów instytucjonalnych (250 instytucji posiada 63,8 procent akcji spółki).

Inwestor postanowił umieścić zlecenie kupna stop na poziomie 38 dolarów z limitem 40 dla ochrony.

Kupno: 500 akcji TYC po 38 Stop 40 Limit GTC'.

Zlecenie nie zostało zrealizowane do końca kwietnia. Jednak w trzecim tygodniu maja kurs zaczął iść w górę. Zlecenie zostałoby uruchomione, kiedy kurs dotarłby do poziomu 38 dolarów’ lub go przekroczył. Najprawdopodobniej zmieściłoby się w limicie 40 dolarów. Dla ilustracji: powiedzmy, że akcje zostały kupione po 39 dolarów. Pozycja wyglądałaby wówczas następująco:

Kupione: 500 akcji TYC po 39 dolarów

Łączny koszt —    19500 dolarów4.

Inwestor posiada teraz akcje, których kurs wynosi niemal pięć dola-row więcej niż w momencie składania zlecenia. Strategia ta oznacza zatem dodatkowy koszt 2500 dolarów.

Koszt ten wynika z umieszczenia zlecenia ponad ceną bieżącą. Niektórzy dodaliby tę kwotę do aktualnego kosztu, aby określić poziom opłacalnej ceny. Dla naszego przykładu posłużymy się liczbami bez uwzględnienia tej kwoty:

Łączny koszt =    19500 dolarów

Podzielone przez 500

Łączny koszt rra akcję =    39 dolarów

To jest cena, powyżej której zaczyna się zysk inwestora.

W tym punkcie wielu ostrożnych inwestorów umieściłoby zlecenie obronne sprzedaży. Wielu agresywnych inwestorów woli zaczekać,, aż pojawi się jakiś zysk, kiory inozua by chronić. Jeśli zysku nic będzie, sprzedadzą oni szybko akcje i poszukają innej inwestycji.

W poniższym przykładzie umieścimy zleceń.e obronne sprzedaży. Sensowną strategią byłoby w tym przypadku wyznaczenie poziomu obrony o dwa dolary niżej od ceny zakupu (37 dolarów) lub posłużenie się wielkościami procentowymi (8 lub 10) poniżej ceny zakupu wynoszącej 39 dolarów.

Odległość 10 procent oznaczałaby poziom 35 dolarów. Gdyby akcje zaczęły spadać i zlecenie zostało uruchomione, rezultaty wyglądałyby następująco:

Sprzedane: 500 akcji po 35 dolarów = 17500 dolarów Łączny koszt kupna    19500 dolarów

Przychód ze sprzedaży    17500 dolarów

Łączna strata    2000 dolarów

Strata w wysokości 2000 dolarów nie może zachwycać, ale łatwiej ją zaakceptować niż stratę w wysokości, powiedzmy, 50 procent. Pamiętając, że jednak chodzi na ogół o to, by zlecenie obronne sprzedaży nic było uruchamiane bez potrzeby, rozważmy inną możliwą strategię.

Ponow'nie spójrzmy na wykres. Na wykresie widać solidny poziom wsparcia na poziomie 34 dolarów. Raz tylko cena przebiła ten poziom spadając w okolice 33 dolarów'. Można zatem zasadnie zakładać, że tylko bardzo poważny spadek doprowadziłby do przebicia poziomu 33 dolarów, który można wykorzystać jako linię obrony.

Sprzedaj: 500 TYC po 33 Stop GTC.

Powiedzmy, że ta straszna korekta nastąpiła i kurs spadł na tyle, że uruchomił zlecenie obronne:

Sprzedane: 500 TYC po 33 dolary =    16500 dolarów

Łączny koszt    19500 dolarów

Przychody ze sprzedaży    16500 dolarów

Łączna strata    3000 dolarów

Istnieją dwa ważne argumenty przemawiające za obniżeniem poziomu zlecenia obronnego.

•    Inwestor ma w'ięcej czasu, by wkroczyć i zmienić zlecenie przed jego realizacją. Strata nie byłaby wówczas tak duża.

•    Zlecenie obronne nie będzie tak łatwo uruchomione przez drobniejsze ruchy cenowe. Jego celem jest ochrona pierwotnej inwestycji, kiedy inwestor nie może obserwować na bieżąco wydarzeń na rynku. (Niewielu ludzi może pozwolić sobie na luksus śledzenia kursu swych akcji godzina po godzinie).

Lipiec okazałby się dla naszego inwestora trudnym miesiącem. Kurs przebił poziom opłacalności 40 dolarów, doszedł do 42,5 dolara i zaczął spadać. Zagwarantowany zysk w wysokości 1250 dolarów w dwa miesiące byłby niezły, ale cena akcji nie utrzymała się długo na tym poziomie. Zyski spółki za maj okazały się takie same jak poprzedniego roku (61 centów na akcję), ale dzięki wynikom z pierwszych miesięcy roku ogólne wyniki były bardzo dobre. W sierpniu zyski znów wzrosły (70 centów wobec 59).

Zamiast realizowania zysku można było pomyśleć o podniesieniu poziomu obronnego zlecenia sprzedaży Poziom 43 lub nawet 44 dolarów byłby tu bezpieczny.

Zlecenie sprzedaży stop może być w każdej sytuacji użyteczne, jeśli chodzi o ochronę zysku. Można się nim posługiwać również w celu kontrolowania straty podczas ostrego spadku. Należy pamiętać o umieszczaniu zleceń obronnych na tyle daleko od bieżącej ceny, by nie zostały uruchomione przez pomniejsze ruchy cenowe. Zlecenie obronne kupna można usytuować bliżej, ponieważ inwestorzy chcą, by zostało ono zrealizowane. Dodatkową ochronę może stanowić limit cenowy zlecenia. Zlecenie sprzedaży wymaga nieco więcej przestrzeni, ponieważ inwestorzy wolą, by nie było ono bez potrzeby realizowane. Można również zastosować limit cenowy, jeśli pamięta się, że grozi to uniemożliwieniem realizacji zlecenia. Najlepszym sposobem stosowania tego rodzaju zleceń jest uzależnianie ich wykonania od dużych ruchów cenowych. Jeśli inwestor czuje potrzebę umieszczenia zlecenia obronnego s:op bliżej bieżącej ceny, lepiej dać po prostu zlecenie po cenie rynkowej i oszczędzić trochę dolarów.

Podobne prace

Do góry