Ocena brak

Zjednoczone Emiraty Arabskie - Ludność

Autor /Eustachy Dodano /30.09.2011

Około 87% ludności stanowią Arabowie (w tym miejscowi około 31%), 13% to pracownicy cudzoziemscy, zatrudnieni tylko tymczasowo w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Najwięcej pochodzi z Pakistanu, Indii, Iranu oraz innych krajów europejskich, a także USA.

Używany jest głównie język arabski, angielski, a w Dubajju i Szardży również perski. 95% społeczeństwa wyznaje islam (gł. sunnici), a tylko około 4% chrześcijaństwo. W latach 1980- 1993 liczba ludności podwoiła się (z 1 mln aż do ponad 2 mln). W wyniku dużego przyrostu naturalnego (powyżej 20- w latach 80. i około 16- na początku lat 90.) i napływu imigrantów (głównie mężczyzn, co wpływa na specyficzną strukturę płci: liczba mężczyzn aż dwukrotnie przewyższa liczbę kobiet. Przeciętna długość życia to: mężczyźni około 70 lat, a kobiety 74 lata.

Średnia gęstość zaludnienia to około 26 mieszkańców na km2. Większość ludności zamieszkuje wąski pas wybrzeża Zatoki Perskiej, jak również przybrzeżne wyspy (przede wszystkim Abu Zabi) oraz nieliczne oazy. Regiony pustynne są prawie bezludne. W miastach mieszka 78% ludności (1990), największe to między innymi: Abu Zabi, Dubajj, Szardża i Al-Ajn. Większość ludności zawodowo czynnej stanowią cudzoziemcy, zatrudnieni głównie w usługach, budownictwie i przemyśle. Utrzymuje się wysoki poziom analfabetyzmu - czytać i pisać nie umie około 27% ludności w wieku powyżej 15 lat.

Podobne prace

Do góry