Ocena brak

ZJEDNOCZENIE HODOWLI ZWIERZĄT ZARODOWYCH

Autor /dymka Dodano /12.03.2013

ZJEDNOCZENIE HODOWLI ZWIERZĄTZARODOWYCH (ZH Z Z ) — grupa wydzielonychpaństwowych gospodarstw' rolnych, pozostającychpod wspólnym zarządem, którychgłównym celem jest produkcja wysokiej wartościmateriału zarodowego (dla potrzeb krajowychi na eksport), doskonalenie odmian i ras, tworzenienowych linii i prądów krwi w hodowlikrajowej; w skład ZHZZ wchodzą: ośrodkihodowli zarodowej (OHZ), stadniny koni (SK)oraz stada ogierów (SO); nadzór sprawuje MinisterstwoRolnictwa.

Podobne prace

Do góry