Ocena brak

Zjednoczenie Bóstwa i człowieczeństwa w jednej osobie Chrystusa

Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011

Unia hipostatyczna jest to wyjątkowy związek natury ludzkiej i Bożej, jest to coś więcej niż obecność Boga w człowieku przez Łaskę. Chrystus jest świadomy zjednoczenia z Bogiem doświadczalnie, a nie jak ludzie przez wiarę. Jezus Chrystus jest zjednoczony z Bogiem w sposób osobowy. Druga osoba Trójcy Świętej jest substancjalną, osobową więzią, łączącą Boską i ludzką naturę. Natury te, Boska i ludzka, są niezmieszane, niezmienione i integralne.

Nie jest to forma pośrednia między Bogiem a człowiekiem, jest to nowa nadprzyrodzona rzeczywistość Jezus Chrystus wcielony Syn Boży. Natura ludzka nie posiada swej odrębnej osoby, ale zostaje przyjęta do osoby Syna Bożego. On nie przestaje być Bogiem natura Boża pozostaje niezmienna. Chrystus jednak przyjmując naturę ludzką, po ludzku myśli, kocha, przyjmuje wszystko oprócz grzechu, który naturze ludzkiej był pierwotnie obcy. Należy odróżnić osobę od osobowości.

Chrystus jako człowiek posiadał ludzką osobowość psychiczną i moralną. Natura ludzka Chrystusa nie posiadała samoistności bytowej, będąc ujęta przez Syna Bożego. Można mówić o ludzkiej psychice Chrystusa, można rozpatrywać wolność, osobowość społeczną Chrystusa, ale pamiętać trzeba, że tę samoistność bytową w ludzkiej naturze nadaje Słowo Boże.

Refleksja nad zjednoczeniem Bóstwa i człowieczeństwa w Chrystusie, musi zdawać sobie sprawę z tego, że stoi przed tajemnicą wiary. Racjonalne próby wyjaśnienia tej tajemnicy kończyły się zafałszowaniem prawdy objawionej. Magisterium Kościoła w Instrukcji o niektórych błędach Chrystologicznych z 1980 r. mówi, że: żadna definicja nie może wyczerpać bogactwa Tajemnicy Wcielenia. Łatwiej jest idąc drogą negatywną określić przestrzeń tej prawdy. Sobór chalcedoński opisał to: Bóstwo i człowieczeństwo teoretycznie wzajemnie się wykluczają.

W Chrystusie transcendencja i immanencja są doskonale zjednoczone bez przeciwstawiania się sobie i bez wymieszania (1Tym 3,16). To jedyne w swoim rodzaju zjednoczenie nosi nazwę Wcielenia. Teologia chrześcijańska przyjmuje nazwę unia hipostatyczna lub zjednoczenie osobowe ponieważ Bóstwo i człowieczeństwo łączą się w jednej osobie Syna Bożego. Chrystus jako Objawienie Boga (2Tym 2,11), ukazała się Łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom(J 14,9).

Wschodnie chrześcijaństwo wyrażało tę wiarę w narodzenie Jezusa Chrystusa, Bóg objawił się w ludzkim ciele. Ludzka natura ukryła Jego Boski sposób bytowania. Sama rzeczywistość Chrystusa przekracza wszelką formułę, jednak sformułowania dogmatyczne są konieczne jako niezbędne ujęcie prawdy objawionej, prawdy wiary. Unia hipostatyczna jest to jedyne, nadprzyrodzone, substancjalne zjednoczenie natury Boskiej i ludzkiej w osobie Syna Bożego.

Podobne prace

Do góry