Ocena brak

Zjawisko myślenia grupowego (groupthinking według Janisa)

Autor /Balbin Dodano /16.09.2011

Myślenie grupowe (groupthinking). Irwing Janis opisał zjawisko myślenia grupowego przy podejmowaniu decyzji przez polityczne i wojskowe gremia decydentów o działaniach wojennych USA w Wietnamie, które było przyczyną ewidentnie błędnych decyzji.

Na mechanizm myślenia grupowego składają się nast. elementy:

  • Złudzenie całkowitego bezpieczeństwa, które prowadzi do nadmiernego optymizmu i zachęca do podejmowania skrajnego ryzyka,

  • zbiorowe racjonalizowanie działań grupy, co pozwala tej grupie odrzucać wszelkie dane, które są sprzeczne z podjętą decyzją,

  • niepodważalna wiara w immanentną, przyrodzoną moralność grupy, co prowadzi te grupę do ignorowania etycznych następstw decyzji,

  • stereotypowe poglądy na wroga, jako słabego, złego lub głupiego,

  • silny nacisk wewnętrzny na członków grupy, aby dostosowali się do norm grupowych i nie różnili się w poglądach,

  • indywidualna autocenzura myśli, które odbiegają od wspólnych poglądów grupy,

  • pojawienie się samozwańczych „strażników umysłów”, czyli członków grupy, którzy tłumią niedogodną informację i ganią każdego, kogo poglądy odbiegają od wspólnych poglądów grupy.

Janis wskazał trzy warunki sprzyjające grupowemu myśleniu:

  • duża spójność grupy,

  • izolacja grupy od zewnętrznej informacji i autorytetów,

  • poparcie danego sposobu myślenia przez przywódcę grupy

Podobne prace

Do góry