Ocena brak

Zjawiska plutoniczne

Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011

Plutonizm to przemieszczanie się magmy w obrębie skorupy ziemskiej bez jej wydostania się ponad powierzchnię. Gorąca magma przesuwa się w zastygłych już skałach litosfery w kierunku powierzchni ziemi. Wciskając się między skały, tworzy intruzje, które mogą mieć różne rozmiary i kształty. Intruzjami magmowymi są:

batolit - intruzja ogromnych rozmiarów - może osiągać kilkaset kilome­trów długości lub szerokości. Dno batolitu stopniowo przechodzi

w płynne ognisko magmowe.

lakkolit - intruzja w kształcie soczewki wypełniająca przestrzeń między

warstwami skał, co często prowadzi do powstania nabrzmienia na

powierzchni ziemi. silla (żyła pokładowa) - warstwa magmy wciśnięta między skały zgodnie

z ich ułożeniem.

dajka - żyła magmowa przecinająca skały niezgodnie z ich uwarstwieniem. Magma zastygająca w intruzjach tworzy skały jawnokrystaliczne. Tempera­tura magmy wciskającej się w skały już istniejące jest bardzo wysoka, co powoduje ich przeobrażenie (metamorfizm kontaktowy).

Podobne prace

Do góry