Ocena brak

Zinterpretuj sens różnicy pomiędzy oszczędnościami a inwestycjami w podziale dochodu według SNA z uwzględnieniem dynamiki struktury podmiotowej gospodarki

Autor /Ulryk Dodano /15.12.2011

a) S-I=G-TA+TR – równanie wynikowe

G+TR>TA – nierównowaga budżetowa (deficyt)

G+TR

G+TR=TA – równowaga

b) S-I=G+TR-TA+B+L-P

c) S-I=(G+TR-TA) + (B+L-P) +NX

Z tych równań wynika, z jakim państwem mamy do czynienia. Na ile jest aktywne, a na ile pasywne. Inwestycje są to zakupy nowych dóbr kapitałowych przez przedsiębiorstwa. Oszczędności to ta część dochodu, która nie została wydana na zakup dóbr i usług. S-I oznacza dochód wytworzony przez gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa, do dyspozycji banków, rządu, zagranicy, odpowiednio skorygowane o dochody wytwarzane w tych podmiotach.

Podobne prace

Do góry