Ocena brak

Zintegrowany proces zarządzania strategicznego

Autor /max Dodano /21.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie nieznany Zintegrowany proces zarządzania strategicznego

Transkrypt

Czynniki zewnętrzne
(szanse i zagrożenia):
analiza potrzeb rynku
zróżnicowanie
obsługiwanych rynków
nacisk konkurencji
przepisy prawne
i ograniczenia
administracyjne
rynek pracy i rynek
zaopatrzenia
polityka kredytowa
i rynek kapitałowy
zmiany popytu
i technologii
uznanie klientów
i dostawców
ekologia
świadczenia na rzecz
społeczeństwa
Strategia inwestycyjna
Strategia innowacji

Zintegrowane zarządzanie
strategiczne
Analiza i prognozy
Zasilanie
informacyjne
System wczesnego
rozpoznania i
ostrzegania
Badanie synergii w
układzie
przedsiębiorstwo
otoczenie
Scenariusze rozwoju,
Wizja
Opracowanie
systemu celów
Opracowanie strategii

Strategia rozwoju kadr

Plan inwestycyjny

Przeciwdziałanie
ewentualnym
zagrożeniom
realizacji strategii

Czynniki wewnętrzne
(słabe i mocne strony):
wielkość firmy
i profil produkcji
• styl zarządzania
• system informacji
kultura i inteligencja
przedsiębiorstwa
struktura
organizacyjna
infrastruktura
techniczna
• systemy planowania
i kontroli
• kwalifikacje
i postawy
kierownictwa
• system motywacji
i awansów
Strategia finansowa
Strat. marketingowa

Strat. ochrony
środowiska
Plan strategiczny:
koordynacja,
integracja,
współpraca
Potencjał
realizacyjny,
sposoby
i instrumenty
zarządzania

Plan finansowy

Zmiany w taktyce
działania
Doskonalenie
organizacji

Ciągła obserwacja
przedsiębiorstwa i
jego otoczenia

Kontrola wykonania
Controlling

Koncentracja
środków i
stymulacja
obranego kierunku
działania

Badanie i analiza
rynku. Doskonalenie
obsługi klientów

Marketing i public
relations

Stała współpraca z
otoczeniem

Podobne prace

Do góry