Ocena brak

Zgromadzenie narodowe - struktura i funkcje

Autor /Maksym Dodano /23.12.2011

Zgromadzenie Narodowe- jest odrębnym i naczelnym organem państwowym należącym do grona organów władzy ustawodawczej. Jest to organ przedstawicielski składający się z posłów i senatorów, a więc pochodzących z wyborów powszechnych, posiada własne kompetencje realizowane gdy zajdzie taka potrzeba.

Zgromadzenie Narodowe posiada następujące funkcje:

a) przyjmuje przysięgę od nowo wybranego Prezydenta- co stanowi warunek objęcia urzędu przez głowę państwa

b) uznaje trwałą niezdolność Prezydenta do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia- podejmowana jest większością co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby członków ZN

c) decyduje o postawieniu Prezydenta w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu

d) wysłuchuje orędzi Prezydenta RP

e) uchwala własny regulamin.

Z instytucją Zgromadzenia Narodowego mamy do czynienia wtedy gdy dochodzi do zwołania przez Marszałka Sejmu wspólnych obrad członków Sejmu i Senatu dla realizacji wyżej wymienionych kompetencji.

Podobne prace

Do góry