Ocena brak

ZGODNY WNIOSEK O SEPARACJĘ

Autor /Lenka Dodano /23.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie pdf ZGODNY WNIOSEK O SEPARACJĘ

Transkrypt

Częstochowa, dnia .....................

Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wydział Cywilny Rodzinny

Wnioskodawcy:

1) imię, nazwisko, adres zamieszkania
2) imię, nazwisko, adres zamieszkania

ZGODNY WNIOSEK O SEPARACJĘ
Wnioskodawcy zgodnie wnoszą o orzeczenie separacji mał eństwa zawartego dnia ...................
w USC w ................................ .

UZASADNIENIE
(nale y przytoczyć okoliczności faktyczne i dowody na ich poparcie)
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.................................................
.................................................
.................................................
(własnoręczne podpisy
wnioskodawców)

Załączniki:
1) odpis wniosku,
2) odpis skrócony aktu mał eństwa.

Podobne prace

Do góry