Ocena brak

Zgłoszenie spółki jawnej powinno zawierać i powinno być zawarte

Autor /Eryk8 Dodano /26.12.2011

Spółka jawna powinna być zgłoszona do rejestru. Zgłoszenie powinno zawierać :

  • Firmę
  • Siedzibę i adres spółki 
  • Przedmiot działalności 
  • Nazwiska i Imiona lub firmy wspólników oraz adresy wspólników albo ich adresy do doręczeń 
  • Nazwiska i imiona osób które są uprawnione do reprezentowania spółki oraz sposób reprezentowania, należy tu dołączyć wzory podpisów złożone wobec sądu lub poświadczone notarialnie. 
  • Wzmianka o stosunkach majątkowych na wniosek małżonka wspólnika. 
  • Wszystkie zmiany muszą być zgłaszane do rejestru.

Podobne prace

Do góry