Ocena brak

Zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej

Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011

Prawo działalności gospodarczej nie definiuje pojęcia zezwolenie. Zezwolenie oznacza stosunek prawny, jako zachodzi między organami państwowymi lub samorządowymi a przedsiębiorcami, którego treścią jest przyznanie im uprawnienia do działalności gospodarczej w formie, kierunku i rozmiarach ustalonych w sposób możliwy do przyjęcia ze względu na interes publiczny. Zezwolenie stanowi więc uchylenie ogólnego zakazu wykonywania danego rodzaju działalności gospodarczej w stosunku do przedsiębiorcy, który je uzyskał.

Podobne prace

Do góry