Ocena brak

ZEWNĘTRZNE CZĘŚCI PŁCIOWE KOBIECE

Autor /kenna Dodano /13.01.2012

U kobiety części płciowe zewnętrzne fpartesgenitales externae) obejmu-jemy nazwą sromu niewieściego (pudendum femininum). Jest to wyniosłość jajowata o długiej osi ustawionej w kierunku przednio-tylnym, która graniczy do przodu z przednią ścianą brzucha, ku tyłowi z kroczem, bocznie z poJ wierzchnią przyśrodkową uda. W postawie stojącej z poszczególnych części, sromu i) wzgórek łonowy (mons pubis) zakrywa prawie zupełnie pozostali4. Ku dołowi wzgórek łonowy przechodzi w obie 2) wargi sromowe większe (labia majora pudendi); zamykają one ze stron obu podłużną szparę sromu (rima pudendi), stanowią więc pierwszą zaporę przeciw wnikającym z zewnątrz tworom szkodliwym. Rozchylając wargi większe dostrzegamy 3) przedsionek pochwy (vestibulum vaginae); stanowi on zatokę moczowo-płciową (sinus urogenitalis) ponieważ uchodzi doń zarówno cewka moczowa, jak i pochwa. Przedsionek pochwy obustronnie ograniczony jest j.) wargami sromowymi mniejszymi (labia mi nora pudendi); są one zwykle ukryte za wargami większymi, osobniczo mogą jednak czasem wystawać z zamkniętej szpary sromu; wargi mniejsze stanowiłyby drugi wał ochronny narządów płciowych. Do przodu i ku górze od warg mniejszych leży narząd jamisty, 5) łechtaczka (cliloris), której u mężczyzny odpowiada prącie. Rozchylając również wargi mniejsze w głębi przedsionka pochwy widzimy z przodu ujście zewnętrzne cewki moczowej (ostiurn urethrae externum), ku tyłowi od niego zaś u jście pochwy (ostiurn vaginae); u dziewicy, jak już wspomniano, jest ono niecałkowicie zamknięte błoną dziewiczą (hymen); błona dziewicza stanowiłaby więc trzecią zaporę ochronną. Z większych tworów do części płciowych zewnętrznych zaliczamy jeszcze parzyste 6) gruczoły przedsionkowe większe (glandulae ves li bu lar es major es) położone w tylnej części sromu i uchodzące do przedsionka pochwy oraz 7) opuszki przedsionka (bulbi vestibuli), parzyste sploty żylne podobne do ciał gąbczastych położone bocznie od przedsionka pochwy, tuż powyżej gruczołów przedsionkowych większych.

Ponieważ krótka cewka moczowa kobieca uchodzi do przedsionka pochwy opiszemy ją łącznie z zewnętrznymi częściami płciowymi.

Podobne prace

Do góry