Ocena brak

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD KONT KSIĄG POMOCNICZYCH

Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013

Służy do uzgodnienia zapisu powtarzanego, czyli zapisów księgowych na kontach głównych (syntetycznych) z zapisami księgowymi na kontach pomocniczych (analitycznych), które prowadzone są do ksiąg głównych.

Z.o.is.k.p. powinno być zgodne z kontem głównym, czyli: 1) suma obrotu debetowego konta głównego (syntetycznego) jest równa sumie obrotów debetowych wszystkich kont analitycznych prowadzonych do tego konta; 2) suma obrotu kredytowego konta głównego (syntetycznego) jest równa sumie obrotów kredytowych wszystkich kont analitycznych prowadzonych do tego konta; 3) saldo debetowe (lub kredytowe) jest równe sumie sald debetowych (lub kredytowych) wszystkich kont analitycznych prowadzonych do konta głównego (syntetycznego); równość taka nie występuje w przypadku kont aktywno-pasywnych, na takim koncie bowiem mogą wystąpić równocześnie dwa salda, i saldo końcowe tego konta nie jest ustalane przez różnicę obrotów konta, tylko wyliczane są dwa salda oddzielnie. Do kont aktywno-pasywnych prowadzone są także konta pomocnicze (analityka), a z.o.is.k.p. służy do uzgodnienia sald konta głównego z analitycznymi (por. konta aktywno-pasywne).

Układ graficzny z.o.is.k.p. jest taki sam, jak zwykłego zestawienia obrotów i sald. Zestawienie sald wszystkich kont pomocniczych sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, a na dzień inwentaryzacji - zestawienia sald inwentaryzowanej grupy składników aktywów.

Podobne prace

Do góry