Ocena brak

ZESPOLENIA TĘTNICZO-ŻYLNE

Autor /ashley Dodano /18.01.2012

Na ogół rozgałęzienia naczyń krwionośnych odbywają się według schematu: tętnica -> tętniczki -> naczynia przedwłosowate -> naczynia włosow ate —> naczynia za-^ losowa te żyłki żyła; krew przepływa przez naczynia włosowate przed dostaniemdo żył. Oprócz tych połączeń występują również urządzenia — po raz pierwszy opisane przez H. Hoyera sen. (1873 r.) —które umożliwiają, że część krwi drogą skróconą z tętnicy bezpośrednio przepływa do żyły, omijając układ naczyń włosowatych. Tego rodzaju zespolenie tętnic z o-żylne łączy tętniczki z żyłkami: składa się ono z trzech części : a) część początkowa, doprowadzająca, która odchodzi od tętniczki; ma budowę podobną do nitj; b) część końcowa, odprowadzająca, łączy się z żyłką; ma ona budowę bez mięśniowego naczynia zawłosowatego; c) część środkowa jest zmodyfikowaną tętniczką pozbawioną błony sprężystej wewnętrznej: jej błona środkowa złożona jest z tzw. komórek nabłonkowo-mięśniowych, które kurcząc się grubieją i przekształcają się w komórki wielościenne podobne do nabłonkowych. W takim stanie błona środkowa przypomina nabłonek wielowarstwowy; wpukla śródbłonek do światła naczynia i zamyka je. przerywając prąd krwi. Krew płynie wtedy do żył zwykłą drogą przez sieć włośniczek. Światło zostaje przywrócone, gdy komórki nabłonkowo-mięśniowe powracają do kształtu wrzecionowatego, stają się cieńsze i cieńszą staje się też błona środkowa naczynia.

Zespolenia tętniczo-żylne mogą być naczyniami krótkimi lub długimi, często są rozgałęzione i skręcone w kłębek. Oplata je gęsty splot włókien nerwowych rdzenny' i bezrdzennych , a od zewnątrz otacza ponadto tkanka łączna włóknist Twory te stanowią rozpowszechniony w ustroju mechanizm regulowania przep krwi przez narządy. Spotykamy je w skórze, liczne są w głębi opuszki palca. w łoż, paznokci, w błonie śluzowej nosa, poza tym w narządach wewnętrznych, np. w nerkach. Otwarcie tych zespoleń i przepuszczenie przez nie szybkiego prądu krwi tętnicze) do żył w narządach narażonych na oziębienie, np. w końcach palców lub w małżów usznej, może przyczynić się do ich ogrzania.

Podobne prace

Do góry