Ocena brak

Zespolenia między gałęziami oskrzelowymi a płucnymi

Autor /dianka Dodano /11.01.2012

Przed podziałem uałązek t. płucnej na sieć naczyń włosowatych ściany pęcherzyka (proksymalnie od nich) występują liczne zespolenia z gałązkami oskrzelowymi; odbywa się więc mieszanie krwi tętniczej z krwią żylną, która jednak przez wymianę gazową wkrótce zostanie utleniona. Zespolenia te odgrywają szczególną rolę w stanach chorobowych. Gałęzie t. płucnej są tętnicami końcowymi, nie zespalają się więc z sobą. Jeżeli gałązka t. płucnej zostanie zaczopowana, np. przez skrzeplinę krwi, która z prawego przedsionka serca lub prawej komory prądem krwi została zaniesiona do płuca (zator, embolia), wtedy dany odcinek płuca jest odcięty od I. płucnej, a zachowane są tylko naczynia odżywcze. Krew odżywcza drogą zespoleń między gałęziami oskrzelowymi a płucnymi dochodzi do ścian pęcherzyków i zachowuje je przy życiu, a zespolenia te ogromnie się powiększają (6— 7-krotnie). Ten sam wynik następuje przy operacyjnym wyłączeniu gałązki t. płucnej.

Podobne prace

Do góry