Ocena brak

Zespolenia gruczołu tarczowego

Autor /calliee Dodano /17.01.2012

W obrębie gruczołu wszystkie cztery tętnice tarczowe łączą się z sobą licznymi zespoleniami wewnątrzgruczołowymi, wytwarzając tętniczą sieć tarczową (rete thyreoldeum*). Zespolenia powstają zarówno między naczyniami górnymi i dolnymi, jak i między naczyniami stron obu. Są to przy tym prawdziwe zespolenia międzytętnicze, nic ograniczające się do obszaru włosowatego. Powyższe łańcuchy naczyniowe wewnątrzgruczołowe umożliwiają podwiązanie jednego z głównych dopływów bez widocznego zmniejszenia czynności narządu. Z licznych zespoleń tętniczych najbardziej regularnie występuje łuk na górnym brzegu węziny; mogą w nim brać udział wszystkie cztery tętnice.

Ale nawet jeżeli wszystkie cztery główne pnie będą podwiązane, miąższ gruczołu nie zamiera. Nawet wydzielanie hormonu nie ustaje całkowicie. Sieć naczyniowa wewnątrzgruczołowa łączy się bowiem z naczyniami narządów sąsiednich: krtani, tchawicy i przełyku, jak również z naczyniami mięśni podgnykowych. Wytwarzają się zespolenia zewnątrzgruczołowe. Są one tak silne, że zapewniają dostateczny do życia stopień funkcjonowania gruczołu. Dlatego też np. w operacjach na tarczycy przy chorobie Basedowa wszystkie cztery głów-ne tętnice mogą być podwiązane. Oczywiście, że podwiązanie takie powoduje wyraźne zmniejszenie fizjologicznej aktywności gruczołu.

Dokładne rozgraniczenie obszarów zaopatrzenia przez poszczególne tętnice anatomicznie nie daje się ściśle przeprowadzić. Na ogół jednak tętnica tarczowa górna zaopatruje głównie biegun górny i większą część powierzchni przedniej płata bocznego, tętnica tarczowa dolna — głównie biegun dolny i powierzchnię tylną. W węzinie przeważają dopływy z naczyń górnych; jest ona stosunkowo słabo zaopatrzona. Płaszczyzna, która przedziela górny i dolny obszar zaopatrzenia, nie biegnie więc poprzecznie, lecz skośnie, stromo opadając z góry i z tyłu ku dołowi i do przodu.

Obfite wewnątrzgruczołowe zespolenia tętnicze zapewniają równomierne ukrwicnie całego miąższu gruczołowego. Pomimo to w ścianach tętnic gruczołu znajdują się specjalne urządzenia, które regulują dopływ krwi do poszczególnych zrazików. Urządzenia te występują w postaci poduszcczkowatych tworów mięśniowych w miejscach rozgałęzień zarówno większych, jak i mniejszych naczyń i w miarę potrzeby zwężają ich światło.

Podobne prace

Do góry