Ocena brak

Zespół sromotnikowy

Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013

Występuje on po spożyciu grzybów z rodzaju Amonita: A. phalloides  (muchomor sromotnikowy)^ A. verna (muchomor wiosenny) i A. ińrosa (muchomor zjadliwy). Określono budowę chemiczną jedenastu składników trujących tych grzybów. Wyodrębnione związki podzielono na dwie grupy: falotok-i syny i amatoksyny. Do grupy falotoksyn na|| leżą: faloidyna, faloina, falocydyna, falizyna i falina B. Do grupy amatoksyn należą: alfa-, beta-, gamma-, delta- i epsilon-amanityna oraz amanina. Pod względem chemicznym są to cykliczne pćptydy. Zasadnicza różnica między tymi dwiema grupami związków tok-» sycznych polega na mechanizmie i szybkości toksycznego działania. 100 g świeżego muł' chomora zawiera około 10 mg faloidyny, 8 mg alfa-amanityny i 5 mg beta amanityny. Dawka śmiertelna amanityny dla człowieka wynosi mniej niż 0,1 mg/kg m.c.

W wielu pracach doświadczalnych wykazano, że grupa falotoksyn, a głównie faloidyna, jest przyczyną wystąpienia martwicy krwotocznej wątroby. Komórki wątrobowe są jedynymi, które ulegają uszkodzeni^ pod wpływem działania faloidyny, a kompleks faloidyny z albuminą jest znacznie bardziej toksyczny niż sama faloidyna. Fakt, że faloidyna uszkadza wyłącznie wątrobę* tłumaczony jest w ten sposób, że jest ona znacznie bardziej, toksyczna, gdy zostaje zmetabolizo-wana za pomocą enzymów występujących w wątrobie. W celu sprawdzenia tej hipotezy wstrzykiwano faloidynę małym 7-dniowym myszom, u których odpowiedni układ enzyB matyczny jest bardzo mało ,=aktywny. Okapi zało się, że zwierzęta przeżywały nawet po podaniu pięciokrotnej dawki śmiertelnej trucizny,'* Wyodrębniona z grupy falotoksyn falina ma działanie hemolityczne. Uwąża się, że jest to substancja o budowie zbliżonej do glikozydów, jednakże nie udało się jej otrzymać w postaci krystalicznej. ,-Związek ten łatwo ulega rozkładowi, szczególnie pod wpływem podwyższonej temperatury i dlatego najczęściej nie ma wpływu na przebieg kliniczny zatrucia. Falotoksyny działają bardzo szybko, a śmierć zwierząt doświadczalnych występuje w 1—2 h po podaniu. :

Grupa falotoksyn jest również prawdopodobnie powodem ostrego nieżytu żołądkowo--jelitowego, którego głównymi objawami są: biegunka, wymioty, ból brzucha i; odwodnienie. Dawka falotoksyn. jaka wywołuje objawy nieżytu żołądkowo-jelitowego, może być jeszcze zbyt mała, aby spowodować uszkodzenie wątroby. Do uszkodzenia wątroby dochodzi, kiedy ujawnia się działanie amatoksyn.

 

Podobne prace

Do góry