Ocena brak

ZESPÓŁ OTĘPIENNY

Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013

Jest on wynikiem przewlekle utrzymujących się rozsianych zmian w tkance mózgowej. Występuje charakterystyczny spadek intelektu, co przeszkadza w funkcjonowaniu społecznym, zawodowym, a przejawia się:

1.    Zaburzeniami myślenia abstrakcyjnego (wnioskowanie, planowanie, wyobraźnia, formułowanie sądów, krytyczna ocena siebie, definiowanie pojęć, dostrzeganie podobieństw, różnic). Ubóstwo myślenia często związane ze stereotypią, rozwlekłością mowy.

2.    Zaburzeniami pamięci, przede wszystkim wydarzeń ostatnich, ale również i dawnych. W nieznacznie nasilonym zespole otę-piennym zaburzenia pamięci wysuwają się zazwyczaj na plan pierwszy (zapominanie

o sprawach życiowych, wahanie się przy odpowiedzi, zapominanie nazwisk, trudności nabywania nowych wiadomości).

3.    Spadkiem inteligencji, któremu towarzyszą zazwyczaj zmiany osobowości, polegające na stępieniu, spłyceniu uczuciowości, spadku zainteresowań, zaniku nawyków u-przejmości, taktu, godności, czasem „zordy-narnienie”, egoizm. Wystąpić jnoże skłonność do dysforii, to znów euforii. Czasem utrata panowania nad popędami, wybuchowość.

Przebieg otępienia może być postępujący;; czasem dość statyczny lub remitujący (remisja związana z leczeniem).

Średnio nasilonemu otępieniu nierzadko towarzyszy lęk lub depresja, wysiłki do u-krycia swegq defektu (np. przez porządkowanie, zapisywanie szczegółów, by nie stracić ich z pamięci). Czasem ujawniają się rysy paranoiczne, które wyrażają się przez urfjenia zazdrości, okradania. Stresy psychospołeczne zazwyczaj przeżywane silnie; nasilają otępienie.

Przy zaawansowanym otępieniu istnieje możliwość zagubienią "Hę, uszkodzenia siebie i innych (np. przez zapomnienie wyłączenia gazu), bezradność, stąd też potrzeba stałej opieki.


 

Podobne prace

Do góry