Ocena brak

Zespół nadmiernego, bocznego przyparcia rzepki

Autor /gregory Dodano /03.12.2013

Do nadmiernego, bolesnego przypierania bocznej części rzepki do kości udowej dochodzi w przypadku utraty przez rzepkę pełnej ruchomości oraz z powodu zaburzenia centralnego stabilizowania rzepki w rowku międzykłykcio-wym i jej trwałego ustawienia w pochyleniu do boku.

Ustawienie to zaburza prawidłowy rozkład nacisków na rzepkę. Występujące dolegliwości bólowe związane są z przeciążeniem tak chrząstki, jak i bocznej torebki stawowej. Z czasem dochodzi do wtórnych zmian w nerwach bocznych troczków rzepki.

Objawy

Badaniem klinicznym stwierdza się tkliwość okolicy bocznej części rzepki, zmniejszenie przesuwalności rzepki na stronę przyśrodkową, nierzadko trzeszczenia. Objawem patognomonicznym jest niemożność biernego uniesienia bocznej części rzepki z powodu obkurczenia troczków. Oprócz tego stwierdza się bóle bocznego przedziału stawu kolanowego, wyzwalane lub nasilające się przy zginaniu obciążanego kolana, nierzadko słyszalne krepitacje i objawy podrażnienia błony maziowej. Z czasem dołącza się trwałe napięcie troczków

i postępująca utrata biernego przesuwania rzepki w stronę przyśrodkową.

Badanie radiologiczne wykrywa ustawienie rzepki w przechyleniu do boku oraz sklerotyzację warstwy podchrzęstnej bocznej części rzepki.

Postępowanie

Jakkolwiek leczeniem zachowawczym można uzyskać zmniejszenie szkodliwych przeciążeń, to jednak u ludzi młodych i u osób uprawiających sport jest to z reguły niewystarczające i istnieje konieczność leczenia operacyjnego.

 

Podobne prace

Do góry