Ocena brak

ZESPÓŁ MORGAGNI-STEWARTA-MORELA

Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013

Zespół spotykany 'przeważnie po 40 roku i^tóia. Podstawowym objawem jest pBSSWażi nie obustronny przerost blaszki wewnętrznej .glonowego odcihkaf %0ści czołowej. Ponadto na;zespół składają sSfr otyłość dotyc^fcst tułowia i bliższj§»‘ części kończyn, m^ńłif typ owłosienia, ’ różhe’ zaburzenia ^Sychicżnźl niedorozwój urriyśłowy, czasem bóle gło-#|| padaczka,-'^ńiiSifedy cukriśpJi i objawy świadczące o ifśjsrawidłowej funkcjipijajników i przysadki. Istota choroby">ńM| jest znana.

Leczenie objawowe.

 

Do góry