Ocena brak

Zespół ciasnoty kanału nadgarstka (Neuropatia nerwu pośrodkowego)

Autor /carbonara Dodano /02.12.2013

Choroba rozpoczyna się różnie nasilonym bólem nadgarstka, drętwieniem i uczuciem sztywności palców. Dolegliwości pojawiają się w nocy, podczas snu, stąd określenie: brachialgia paraesthetica nocturna.

Ból, drętwienie i uczucie obrzmienia może nie ograniczać się tylko do ręki, lecz obejmować przedramię, ramię, bark, a niekiedy sięgać aż do potylicy. W początkowym stadium choroby zwykle nie występują objawy zaburzeń przewodnictwa we włóknach motorycznych nerwu pośrodkowego; wnikliwe badanie przedmiotowe można już w tej fazie choroby wykryć zaburzenie przewodnictwa czuciowego50.

W zaawansowanym okresie choroby bóle są silniejsze i drętwienie występuje także w ciągu dnia. Stwierdza się wyraźne zaburzenia czucia powierzchniowego w obrębie opuszek palców I i II. Trudności w wykonywaniu prac wymagających znacznej precyzji ręki oraz zanik mięśni kłębu kciuka oznacza upośledzenie funkcji motorycznej nerwu.

Neuropatia nerwu pośrodkowego może przybierać różne formy kliniczne, zależne od stopnia uszkodzenia nerwu.

Uszkodzenia nerwu na poziomie więzadła poprzecznego nadgarstka wywołują obraz porażeń opozycyjnych, wewnętrznych, prostych. Nie występują wśród nich porażenia długich mięśni kciuka, nie stwierdza się też destabilizacji stawów kciuka.

Charakterystyczna jest niedomoga odwodziciela krótkiego kciuka, którego nie może skompensować odwodziciel długi. Niedomogę odwodzenia kciuka wykrywa tzw. objaw butelki, czyli próba uchwycenia okrągłego przedmiotu.

Upośledzenie funkcji m. przeciwstawiacza kciuka objawia się trudnością w czynnym zetknięciu opuszek palców I i V. Podczas próby wykonania tego ruchu widać niedostatek pronacji kciuka przy ruchu obwodzenia.

Niedomogę nawracania kciuka wykrywa się polecając choremu wykonanie obwodzenia kciukiem, przy ręce ułożonej dłonią ku górze. Patrząc z góry, badający może dostrzec podczas tego ruchu jedynie część płytki paznokciowej kciuka.

Do zaburzeń wegetatywnych w zespole kanału nadgarstka dochodzi z powodu znacznej liczby włókien nerwowych układu autonomicznego, jakie zawiera nerw pośrod-kowy (objawy naczynioruchowe mogą być podobne do występujących w chorobie Ray-nauda). Bóle i drętwienie w obszarze unerwienia nerwu pośrodkowego można wyzwolić u chorych wywołując niedokrwienie przedramienia i ręki (np. zaciskiem pneumatycznym). Podobne objawy wywołuje też test Phalena - mocne zgięcie dłoniowe lub grzbietowe ręki. Test jest dodatni, gdy po upływie pół minuty od wykonania jednego z tych ruchów pojawia się ból i drętwienie. Objaw Tinela - ból przy opukiwaniu okolicy nadgarstka w rzucie nerwu pośrodkowego stwierdza się u większości chorych.

Pomocnicze znaczenie diagnostyczne ma badanie emg i pomiar prędkości przewodzenia nerwu. W warunkach zdrowia czas utajony, pomiędzy okolicą stawu promieniowo-nadgarstkowego a elektrodą ułożoną w odległości 4,5-5,5 cm, dla m. odwodziciela krótkiego kciuka, wynosi 2,5-4,3 ms. Taką wartość czasu utajonego spotykamy zaledwie u 15% chorych z zespołem kanału nadgarstka; u pozostałych jest on wyraźnie przedłużony. 

 

Podobne prace

Do góry