Ocena brak

Zespół braku wrażliwości jąder na gonadotropiny

Autor /carbonara Dodano /28.11.2013

Tym mianem określa się przypadki obojnactwa rzekome męskie na podłożu braku lub nieprawidłowego wykształcenia komórek Leydiga, charakteryzujące się zmniejszoną wrażliwością jąder na lutropinę. U podłoża tego zespołu leży występowanie dziedziczonych autosomalnie recesywnie mutacji w obrębie genu receptora dla lutropiny. W tym zespole występują żeńskie lub obojnacze zewnętrzne narządy płciowe, wnętrostwo ze zwyrodnieniem komórek Leydiga, brak przewodów Mullera, zwiększone stężenie gonadotropin.

Podobne prace

Do góry