Ocena brak

Żelazo

Autor /roman Dodano /31.01.2012

Żelazo jest obok aluminium najczęściej wy­stępującym metalem w skorupie ziem­skiej. Znaczne złoża rud żelaza, zalegające blisko powierzchni Ziemi, czynią je stosunkowo niedrogim w produkcji. Główne rudy żelaza to hematyt, magnetyt, limonit, syderyt, takonit i pi­ryt. Oprócz syderytu i pirytu wszystkie te minera­ły są formami tlenków żelaza.
Żelazo otrzymuje się z rudy, grzejąc ją z kok­sem. Do takiej mieszanki dodaje się także kamień wapienny, którego obecność pomaga w odżużla-niu, czyli usuwaniu zanieczyszczeń zawierają­cych związki krzemu, takich jak piasek czy glina. Materiały dodawane do rudy żelaza w celu usu­nięcia zanieczyszczeń nazywane są topnikami.
W starszych procesach wytopienniczych mie­szanina rudy, koksu i kamienia wapiennego sta­nowiła ładunek, czyli wsad ładowany od góry do wielkiego pieca. Piec taki jest wysoką, stalową wieżą wyłożoną ognioodpornymi cegłami. W wielu nowoczesnych procesach mieszaninę rudy, koksu i wapienia wypraża się wstępnie, aby uzyskać materiał zwany spiekiem. Wyprażanie usuwa zanieczyszczenia, takie jak woda, dwutle­nek węgla czy arsenki i dlatego spiek cechuje się stosunkowo dużą zawartością żelaza. Aby uzys­kać wsad do pieca, ze spiekiem miesza się pewną ilość rudy nie poddawanej obróbce.

Podobne prace

Do góry