Ocena brak

Zegary bijące

Autor /Eder Dodano /31.01.2012

Około 1330 r. wprowadzono we Włoszech zega­ry, które wskazywały godzinę wybijając odpo­wiednią ilość dźwięków. Natomiast około 1475 roku wynaleziono pierwszy zegar napędzany przez sprężynę. Doprowadziło to później do skonstruowania zegarka przenośnego, co było niemożliwe przy użyciu mechanizmu poruszane­go ciężarkiem.
Do 1500 roku zegary zaopatrzone były w poje­dynczą wskazówkę godzinową. Wskazania pośrednie były szacowane z przybliżoną dokładno­ścią, co wystarczało większości ludzi. Jednak astronomowie byli bardziej wymagający, ponie­waż do zapisu swoich obserwacji potrzebowali dokładniejszych wskazań zegara. W wyniku tego pojawiły się zegary ze wskazówką minutową, a czasami także sekundową. Mechanizmy kolebnikowe chodziły nierówno, dopiero po wprowa­dzeniu w XVI w. zegarów wahadłowych dokład­ność pomiaru znacznie się poprawiła.

Podobne prace

Do góry