Ocena brak

Zęby trzonowe górne

Autor /judy Dodano /06.01.2012

Korona tych zębów na przekroju poprzecz nym ma kształt rombu, którego dłuższa przekątna skierowana jest od strom przednio-policzkowej ku stronie tylno-podniebiermej, przekątna zaś krótsza — od strony przednio-podniebiennej ku stronie tylno-policzkowej. Na powierzchn żucia najczęściej występują cztery guzki, rzadziej trzy; większa liczba guzkóv zdarza się tylko jako odmiana, szczególnie na zębach mądrości. Układ guzkóv i przedzielających je bruzd jest bardzo zmienny. Liczba korzeni, jak wspomniano wyżej, wynosi trzy. Odróżniamy dwa korzenie policzkowe, przedni i tylny, oraz jeden korzeń podniebienny. Praktycznie ważne znaczenie ma stosunek korzeni zębów górnych do zatoki szczękowej. W zależności od wielkości zatoki i długości korzeni przedziela je tylko grubsza lub cieńsza warstwa kostna. Jeżeli ta pokrywa kostna zanika, wierzchołki korzeni mogą stykać się z błoną śluzową zatoki. Stosunki takie umożliwiają przechodzenie spraw chorobowych z zębów na zatokę szczękową.

Podobne prace

Do góry