Ocena brak

Zęby trzonowe

Autor /judy Dodano /06.01.2012

Zęby trzonowe (dentes molares). Ze wszystkich zębów trzonowce mają najsilniej rozwiniętą koronę. Korona zębów górnych ma na ogół kształt zbliżony do rombu, dolnych — do wydłużonego prostokąta. Na powierzchni żucia znajdują się co najmniej trzy guzki, przeważnie cztery lub pięć, rzadziej więcej; zęby trzonowe są więc wielcguzkowe (d. multicuspi-dati). Zęby górne są w zasadzie czteroguzkowe, dolne cztero lub pięcioguz-kowe. / czterech guzków dwa położone są po stronie policzkowej, dwa po stronie podniebiennej, jeżeli w dolnych zębach występuje pięć guzków, to dwa z nich ustawione są po stronic językowej, trzy po stronie policzkowej. Guzki są różnie rozłożone na górnych i dolnych zębach, a mianowicie w ten sposób, że jedne guzki wchodzą w zagłębienie między drugie. Umożliwia to czynność rozcierania i mielenia kęsów; miedzy powierzchniami żucia zębów trzonowych powstaje największy ucisk, ponieważ leżą one najbliżej przyczepów mięśni żwaczowych. Z silnym rozwojem i zróżnicowaniem powierzchni żucia łączy się moc zęba i liczba jego korzeni, za pomocą których zęby trzonowe są bardzo silnie umocowane w szczękach. Podczas gdy zęby przedtrzonowe rzadko tylko wyposażone są w dwa oddzielne korzenie, zęby trzonowe mają prawie stale dwa, trzy, a czasami nawet większą liczbę korzeni. O ile na zębach trzonowych górnych liczba guzków (4), jak już wspomniano, jest zazwyczaj mniejsza niż na niektórych dolnych (5), to liczba korzeni jest większa u góry (3) niż u dołu (2). W szczęce dwa korzenie położone s^ po stronie policzkowej, jeden po stronie podniebiennej; w żuchwie jeder położeny jest do przodu (mezialnie), drugi do tyłu (dystalnie). Pierwszy ząt trzonowy jest największy, ostatni najmniejszy; jest on zwykle silnie zredukowany i występuje ze znacznym opóźnieniem (ząb mądrości, d. sapientiae) a nieraz nawet wcale się nie wykłuwa. Obszerna komora zębów trzonowych mieści się głównie w obrębie szyjki; ku powierzchni żucia tworzy ona tyl< wypukleń, ile ząb ma guzków. Liczba przewodów korzeniowych odpowiada liczbie korzeni.

Podobne prace

Do góry