Ocena brak

Zęby przedtrzonowe

Autor /judy Dodano /06.01.2012

Zęby przedtrzonowe (dentes praemolares). Zęby przedtrzonowe pod względem kształtu i czynności stanowią postać przejściową do zębów trzonowych. W miejsce krawędzi siecznej czy brzegu wolnego, który spotykamy na zębach siecznych i na kłach, na koronie zębów przedtrzonowych występuje wyraźna powierzchnia żucia (facies masticatoria); dźwiga ona dwa guzki; zęby przedtrzonowe są więc zębami dwuguzkowymi (d. bicuspidati), jeden z guzków leży po stronie policzkowej korony, drugi po stronie językowej !podniebiennej); ten ostatni odpowiada guzkowi zębowemu (luberculum dentale) siekaczy i kłów. Guzek policzkowy jcs.t wyższy od językowego (podniebien-i"H'go , tylko ząb przedtrzonowy górny drugi ma oba guzki tej samej wysokości. Guzek podniebicnny zębów przedtrzonowych górnych wchodzi w zagłębienie między oboma guzkami dolnymi. Guzki policzkowe zębów górnych zachodzą na dolne od strony policzka. Na powierzchni żucia znajduje się podłużna bruzda przebiegająca równolegle do łuku zębowego; oddziela ona większą część policzkową wraz z guzkiem policzkowym od mniejszej części i'łykowej z guzkiem językowym. W bliskości obu końców powierzchni żucia  przodu i z tyłu dzieli się ona na dwa małe rozbieżne ramiona. Graniczą one z przodu i z tyłu z tzw. listewkami brzeżnymi szkliwa, które łączą guzek policzkowy z guzkiem językowym. Bruzda podłużna wcina się nieraz głęboko w obręb zębiny, na dnie pokryta tylko cienką warstwą szkliwa. Są to miejsca, w których rozpoczynają się zazwyczaj sprawy próchnicowe.

Kształt korony zębów przedtrzonowych podobny jest do pryzmatu czworościennego; obwód poziomy górnych jest czworokątny i nieco wydłużony,, dolnych — mniej więcej okrągły.

Korzeń nieco pochylony ku tyłowi jest spłaszczony od przodu do tyłu; na obu jego większych powierzchniach stycznych znajdują się podłużne rowki, nieraz głębokie. W zębach przed trzonowych górnych korzeń bywa często dwudzielny, na dolnych jest zawsze pojedynczy. Komora zęba w kierunku powierzchni żucia ma dwa uwypuklenia, odpowiadające dwom guzkom; kanał korzenia często bywa podzielony na dwa ramiona, ramię policzkowe i językowe.

Zęby przedtrzonowe służą do przecierania pokarmów, choć nie w tym stopniu co wieloguzkowe zęby trzonowe; działanie ich przy żuciu kęsów jest inne niż krawędzi siecznych siekaczy czy wierzchołka korony kłów.

 

Podobne prace

Do góry