Ocena brak

Żebra szyjne

Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011

Najczęstszą odmianę poszczególnych odcinków kręgosłupa stanowi zwiększenie liczby kręgów piersiowych przez nadliczbowe żebra. Przeciętnie występują one u 6% ludzi. Ponieważ szczątki żeber tkwią we wszystkich kręgach, ich ponowne występowanie stanowi odmianę regresywną (atawistyczną). Zmniejszenie w stosunku do stanu prawidłowego rzadziej się zdarza. W pierwszym przypadku część piersiowa kręgosłupa powiększa się, w drugim — zmniejsza. Liczba kręgów sąsiednich odcinków może się przy tym zmniejszać lub zwiększać, lub też pozornie nawet nie ulegać zmianie, ponieważ granica kręgosłupa z czaszką, a przede wszystkim z miednicą, jest zmienna. Największa stwierdzona liczba kręgów przedkrzyżowych u człowieka wynosiła 26 zamiast 24; z liczby tej 15 kręgów (zamiast 12) miało żebra. Część szyjna miała o jeden kręg mniej, część lędźwiowa normalną liczbę kręgów, które jednak odpowiadały 22—26 kręgowi zamiast 20—241 . Nadliczbowe żebro siódmego kręgu szyjnego (wg Todda występuje w 1,16%) może być w różnym stopniu rozwinięte, może ono sięgać aż do mostka, może być połączone z nim tylko za pomocą pasma łącznotkankowego. Żebra szyjne występują zwykle, choć nie zawsze, obustronnie u tej samej jednostki, lecz często z prawej i z lewej strony w różnym stopniu rozwoju. Siódmy kręg szyjny wyposażony w żebro nazywamy kręgiem przejściowym szyj no-pi ersi owy m. Również szósty kręg szyjny może być wyposażony w żebro szyjne: nawet na czwartym kręgu zostały stwierdzone samodzielne szczątki żebra, jako bardzo rzadka odmiana, natomiast nie stwierdzono ich na piątym. Pierwsze normalne żebro, a nawet i drugie, może być powstrzymane w rozwoju. W zależności od długości żebra siódmego kręgu szyjnego mogą się zmieniać stosunki topograficzne sąsiadujących narządów. Jeśli długość żebra jest stosunkowo duża (powyżej 5.5 cm), tętnica podobojczykowa i splot ramienny przebiegają nad żebrem, a wtedy ucisk ciężaru dźwiganego na barku (np. przez rzemień wyładowanego tornistra) może łatwo wywoływać zaburzenia krwiobiegu lub porażenia.

Podobne prace

Do góry