Ocena brak

Żebra lędźwiowe

Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011

Na granicy między odcinkiem piersiowym a lędźwiowym kręgosłupa również mogą występować kręgi o charakterze przejściowym, tzw. kręgi piersiowo--lędżwiowe. Zmiany mogą tu doprowadzić do zwiększenia liczby kręgów piersiowych, lub też idą w kierunku przeciwnym. Zmiany wiodące do zwiększenia liczby kręgów piersiowych łączą się z występowaniem wolnego żebra lędźwiowego; znane są nawet przypadki występowania dwóch par żeber lędźwiowych (ryc. 162). Żebro lędźwiowe jest zwykle krótkie, bo nie przekracza 3—4 cm. Występowanie jego łączy się przeważnie z długim dwunastym żebrem, co ze względu na zmienione stosunki topograficzne nie jest bez znaczenia w operacji nerek. Znacznie rzadsze są zmiany prowadzące do zmniejszenia liczby kręgów piersiowych; wówczas ostatni kręg piersiowy przybiera cechy kręgu lędźwiowego i traci swe żebro. Żebra lędźwiowe, tak samo jak szyjne, są to twory regresyw-ne, natomiast redukcja żeber górnych lub dolnych jest objawem progresywnym.

Podobne prace

Do góry