Ocena brak

Żebra

Autor /gabriela Dodano /30.12.2011

Zebra (costae) są to sprężyste listewki częściowo kostne, a częściowo chrzęstne, które z tyłu obustronnie odchodzą od powierzchni bocznych kręgówr piersiowych i następnie bocznie wypukłym łukiem ograniczają jamę klatki piersiow ej. U człowieka występuje w zasadzie dwanaście par żeber; liczba ta może się jednak zwiększać z powodu występowania żeber szyjnych lub lędźwiowych; czasami następuje redukcja żeber i liczba ich zmniejsza się do jedenastu. Siedem górnych par żeber łączy się z przodu obustronnie z mostkiem; noszą one nazwę żeber prawdziwych (costae verae) w odróżnieniu od pięciu par żeber rzekomych (costae spuriae), które tylko pośrednio łączą się z mostkiem, lub też kończą się swobodnie. Z żeber rzekomych połączone pośrednio z mostkiem ósme, dziewiąte i dziesiąte łączą się z wyżej położonym żebrem i razem z siódmym tworzą łuk żebrowy (arcus costalis) prawy i lewy, gdy tymczasem dwa ostatnie, a czasem i dziesiąte, nie łączą się ani z innymi żebrami, ani też z sobą i kończą się swobodnie między mięśniami brzucha, nosząc nazwę żeber wolnych (costae fluitan-tes{). Każde żebro składa się z dłuższej, tylnej części kostnej i z krótszej, przedniej części chrzęstnej. Długość części kostnej, tak samo jak i chrzęstnej, wzrasta od pierwszego do siódmego lub ósmego żebra, po czym stopniowo zmniejsza się, tak że dwunaste żebro jest mniej więcej tej samej długości co pierwsze. Pierwsze żebro jest najszersze, następne pod względem szerokości są żebra środkowe; najwęższe jest żebro dwunaste.

Kość żebrowa (os costale) albo żebro kostne. Każde żebro kostne ma dwa końce; kręgosłupowy, czyli koniec tylny, i mostkowy, czyli przedni, oraz znajdujący się między nimi trzon.

Podobne prace

Do góry