Ocena brak

ZDROWIE PSYCHICZNE A ŚRODOWISKO - Konflikty wewnętrzne

Autor /Chuck Dodano /04.07.2011

Zgodnie z koncepcjami Dolarda i Millera człowiek przychodzi na świat z pierwotnymi potrzebami które zaspokaja w specyficzny sposób, co prowadzi do ukształtowania się indywidualnego wzoru zachowania. Wiele tych potrzeb nie jest zaspokojonych w ogóle lub są zaspokajane jedynie częściowo, co powoduje wewnętrzne konflikty. I tak na przykład w przypadku potrzeb dominowania i podporządkowania oraz autonomii może dochodzić do wielu napięć. Człowiek jest bowiem zawsze od kogoś i czegoś zależny. Przy dużym nasileniu tych potrzeb, które nie mogą być zaspokojone powstają właśnie wewnętrzne konflikty.

Zdaniem Dolarda i Millera najważniejszy jest konflikt między dążeniem a unikaniem. Leży on u podłoża wielu zaburzeń zachowania. Tego typu konflikty wiążą się ze sprawami seksu i zachowaniami agresywnymi. Mogą one również wynikać z silnych rywalizujących z sobą nawyków.

Konflikty wewnętrzne mogą się rodzić na różnym tle i przybierać różną postać. Ale najczęściej prowadzą one do zachowań nieprzystosowawczych (neurotycznych).

Jak już wspomniano konflikty nie rozwiązane, wiążą się często ze sprawami seksu i zachowaniami agresywnymi. Seks jest pewna formą zachowań wiążącą się zarówno z uległością, jak i podporządkowaniem. Z adoracją i zdobywaniem. Istotne jest jednak, które z tych elementów zachowań zdobywają przewagę nad pozostałymi. Seks jest bowiem związany z wzajemnym oddziaływaniem dwóch osób na siebie. Ważne jest tutaj to, jakiego typu konstrukty emocjonalne partnerzy wnoszą w układ między sobą. Czy rzeczywiście obydwie osoby zmierzają ku dominacji, czy oczekują inicjatywy ze strony swojego partnera. Jest to tylko jedna z form konfliktów wewnętrznych.

Dolard i Miller twierdzą, że konflikty tworzą lęk, gdyż sytuacja konfliktowa jest trudna zarówno dla osoby przeżywającej konflikt, jak i dla jej otoczenia. W sytuacji konfliktowej bowiem osoba zachowuje się inaczej niż sytuacji normalnej, a więc jest inaczej spostrzegana i oceniana. Jednak kiedy konflikt jest zadawniony i nie rozwiązany, może on być często trudnym do uświadomienia sobie jego istnienia. Jednostka może dany konflikt traktować jako pewną właściwość jako cechę swojej osobowości. Brak świadomości sytuacji konfliktowej może prowadzić np. do nieumiejętności wypracowania racjonalnego planu działania dla przezwyciężenia trudności. I tak symptom silnego bólu podbrzusza chroni co prawda kobietę przed wymaganiami seksualnymi jej partnera, niwelując lęk przed współżyciem i niechcianą ciążą, ale jednocześnie absorbuje małżonków odbierając radość życia, a nawet prowadzi do zdrady małżeńskiej.

Podobne prace

Do góry