Ocena brak

ZDROWIE PSYCHICZNE A ŚRODOWISKO

Autor /Chuck Dodano /04.07.2011

Otoczenie jest oczywistym stymulatorem ludzkiego zachowania. Bodźcuje nas poprzez określone sekwencje informacji wywołujących pewne reakcje (S-R). To, jak reagujemy, zależy od naszej osobowości, ale jest również związane z uczeniem się. Zachowanie nasze jest również mniej lub bardziej zdrowe i mniej lub bardziej przystosowane.

To, co jest zaburzone w ludzkim zachowaniu wyraża się przez sferę percepcyjną (głównie emocjonalną) oraz zachowanie i reakcje fizjologiczne. Duże znaczenie dla funkcjonowania organizmu człowieka i homeostazy ma np. gwałtowność pojawiania się reakcji oraz ich siła i czas trwania. Takie emocje jak lek, złość i gniew mają duży związek z zaburzeniami psychicznymi w życiu człowieka. Mówiąc natomiast o tzw. chorobach cywilizacyjnych będziemy mieli np. z rywalizacją.

Podobne prace

Do góry