Ocena brak

ZDOLNOŚĆ PRZYSTOSOWYWANIA SIĘ PŁUCA

Autor /dianka Dodano /11.01.2012

Pod wpływem sportu, a w ięc wzmożonego obciążenia pracą płuca się powiększają. Nic wiemy jednak czy powiększenie to następuje wskutek zwiększenia się liczbycherzyków : pogląd taki był niejednokrotnie wypowiadany, choć zwiększenie się pojemności życiowej płuca może występować bez zmian anatomicznych. Zwykły wzrost pojemności płuca przy zwiększonej pracy fizycznej polegać może bowiem na otwarciu się tych obrębów pęcherzyków, które w spokojnym oddychaniu są nieczynne.

U ludzi i zwierząt zamieszkujących płaskowzgórze Peru w Andach przy średnim ciśnieniu baromctrycznym 410 mm Hg klatka piersiowa jest bardzo silnie uwypuklona i pojemność życiowa płuc jest znacznie większa niż u mieszkańców dolin; pęcherzyki płucne są duże, a naczynia włosowate krwionośne poszerzone. Tutaj dostosowanie sic płuca do zmienionych warunków nastąpiło przypuszczalnie bez wytwarzania się nowych składników. Dla pracy serca oznacza to mniejsze obciążenie niż gdyby liczba pęcherzyków i naczyń włosowatych miała wzrosnąć.

Również w wyniku spraw chorobowych (np. zatoru, zrostów opłucnej) jeżeli części płuc zostają wyłączone, wtedy sąsiednie części wyrównawczo rozdymają się feinphy-setna) dla pokrycia niedoboru i wypełnienia przestrzeni.

Podobne prace

Do góry