Ocena brak

Zdolność procesowa w prawie rzymskim

Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011

Zdolność procesowa, to zdolność do przedsiębrania czynności, które w procesie sądowym wywołają określony skutek prawny (np. uznanie przez pozwanego roszczeń powoda prowadziło do wyroku zasądzającego ).

Była to ogólna możność występowania w procesie jako powód lub pozwany.

Zdolność procesową posiadali tylko ludzie wolni, kobiety uzyskały pełną zdolność procesową dopiero za Dioklecjana czy Konstantyna Osoby niedojrzałe i chore umysłowo też nie posiadały zdolności procesowej.

Podobne prace

Do góry