Ocena brak

Zdolność procesowa a legitymacja procesowa

Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011

O ile zdolność procesowa była to ogólna możność występowania w procesie jako powód lub pozwany, o tyle legitymacja procesowa była uprawnieniem do występowania w procesie w konkretnej sprawie.

Czynna legitymacja procesowa – w charakterze powoda;

Bierna legitymacja procesowa – w charakterze pozwanego.

Podobne prace

Do góry