Ocena brak

Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych w postępowaniu administracyjnym

Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011

Oceniana według przepisów prawa cywilnego:

  1. zdolność prawną bycia stroną w postępowaniu administracyjnym nabywamy w chwili urodzenia,

  2. zdolność do czynności prawnych nabywamy od ukończenia 18 lat (wcześniejszego zawarcia związku małżeńskiego), istnieją wyjątki np. 16-letnie dziecko może składać oświadczenia ze skutkiem prawnym.

Osoby fizyczne bez zdolności do czynności prawnych reprezentowane są w postępowaniu przez swoich przedstawicieli (strony nie będące osobami fizycznymi podobnie) np. rodziców. Jeżeli nie mają przedstawicieli organ administracyjny zwraca się o ich wyznaczenie. W sprawach dotyczących praw zbywalnych lub dziedzicznych w razie zbycia praw lub śmierci strony w toku postępowania na miejsce strony wstępują następcy prawni (nabywcy danego prawa, dziedzice ustawowi lub testamentowi).

Podobne prace

Do góry