Ocena brak

ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA

Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013

Credit capacity, ogólne określenie zdolności kredytobiorcy do spłaty zaciągniętego lub wnioskowanego kredytu wraz z należnymi odsetkami w ustalonym umownie terminie. Stopień tej zdolności determinują w dużej mierze poziom płynności finansowej oraz struktura składników aktywów i pasywów w bilansie przedsiębiorstwa

Z.k. kredytobiorcy podlega ocenie przez kredytodawcę (najczęściej przez oddział banku) przy rozpatrywaniu wniosku kredytowego i podejmowaniu decyzji o przyznaniu kredytu.

Z.k. zależy przede wszystkim od takich czynników, jak: wysokość i okres korzystania z kredytu, ogólny stopień zadłużenia i płynności finansowej (wypłacalności) oraz ocena przebiegu dotychczasowej współpracy banku finansującego (kredytującego) z kredytobiorcą.

Podobne prace

Do góry